Historie společnosti

Europasta a.s. navazuje na bohatou historii svých předchůdců. Společnost je pokračovatelem českého a částečně i slovenského průmyslu výroby těstovin. Nejvýznamnější a nejpozoruhodnější jsou v historii společnosti především dvě továrny, které fungují až do současnosti. Továrna Bratří Zátků ve Březí u Boršova nad Vltavou byla součástí společnosti Europasta SE až do roku 2023. Odkaz významné jihočeské podnikatelské rodiny Zátků je i pro současnou společnost Bratři Zátkové SE velkým závazkem.

TOVÁRNA V LITOVLI - ADRIANA - VÝROBCE TĚSTOVIN, S.R.O.

Po sametové revoluci vznikla v Zemědělském družstvu Červenka myšlenka vybudovat v centru úrodného kraje nové potravinářské výrobní závody a rozšířit tak aktivity družstva. Mělo jít o továrnu na těstoviny, parmazán a šunku (italské prosciutto). Protože doba přála novým projektům, dva z nich se podařilo dotáhnout do konce. Nakonec obě továrny nebyly vybudovány pod hlavičkou zemědělského družstva, ale jako soukromé firmy.

Továrna na parmazán, která se současnou továrnou na těstoviny sousedí, je největší sýrárnou v České republice.

Těstárnu v Litovli získala společnost Europasta v roce 2003 v rámci řešení jejích finančních problémů vzniklých zejména kolapsem ruského trhu v roce 1998. Vzhledem k tomu, že se jednalo v rámci České republiky o nejnovější výrobní závod, postavený na zelené louce, ve výborné lokalitě, stala se základem pro vybudování současného největšího výrobního závodu ve Střední Evropě.

Zejména v letech 2009-2014 prošla továrna rozsáhlými investicemi, které zvýšily její původní kapacitu ze 4 tun/hodinu (4 linky) na současnou kapacitu 14 tun/hodinu (5 výrobních linek). Do výrobního závodu v Litovli se postupně koncentrovala výroba ze všech ostatních výrobních závodů společnosti.

Další akvizicí byla koupě společností Spojené těstárny CZ a Spojené cestovinárně SK od společnosti Odkolek v roce 2006. Tyto společnosti provozovaly několik výrobních závodů. V době koupě firmy už byl provozován pouze výrobní závod v Bratislavě, jehož výroba byla přesunuta do Litovle.

V roce 2008 byla zakoupena další těstárna v Rosicích u Brna společnosti Tero Rosice, s.r.o. od společnosti Penam, a.s. Transakce proběhla výměnou za pekárenská aktiva Europasty v Českých Budějovicích (dřívější společnost Pekast, s.r.o.). Protože byla koupena zejména značka Rosické těstoviny a výrobní zařízení, došlo znovu ke koncentraci výroby do hlavního výrobního závodu v Litovli.

V roce 2010 došlo k fúzi všech společností skupiny do jedné firmy s názvem Europasta SE. Fúze a koncentrace výroby spolu s příchodem mezinárodně respektovaných akcionářů posunula Europastu do podoby moderní výrobní společnosti s vysokou výrobní kapacitou připravenou na výzvy současného rychle se rozvíjejícího trhu.

V roce 2023 došlo k odštěpení divize Boršově nad Vltavou a ke vzniku současné společnosti Europasta a.s. se sídlem ve Třech Dvorech u Litovle. Tato společnost i nadále zůstává největším středoevropským výrobcem těstovin.

TOVÁRNA V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU - BRATŘI ZÁTKOVÉ

Kořeny továrny Bratří Zátků sahají až do roku 1884, kdy bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili v Boršově nad Vltavou provoz první těstárny v Rakousku-Uhersku. V začátcích bylo nutné přesvědčit hospodyně, zvyklé si připravovat své domácí těstoviny, že těstoviny vyráběné průmyslově jsou nejméně stejně kvalitní.

Od roku 1929 do 1939 došlo k rozšíření výroby prostřednictvím nových automatických strojů. V mezinárodním konkurzu například díky tomu prokázaly Zátkovy těstoviny největší odolnost proti snížení jakosti v tropickém prostředí a mohly tak být vyváženy až do Malajsie.

Během druhé světové války Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků. Potravinářská výroba byla pozastavena a nahrazena vojenskou.

V roce 1948 došlo ke znárodnění a firma byla pod názvem „Mlýny a těstárny, s.p., závod 2 Březí“ začleněna do státního podniku a stala se střediskem jihočeského mlýnsko-těstárenského průmyslu. Až do roku 1989 se přes omezený rozvoj technické základny dařilo udržet kvalitu výroby a těstárna dál patřila mezi nejlepší v republice.

K rodině Zátků se továrna (bývalý státní podnik) dostala zpět až v roce 1991, a to do ekonomického pronájmu. Natrvalo ji pak rodina spolu s managementem získala formou přímého prodeje k 1.1.1994. V této době došlo k technologické modernizaci a byly uvedeny do provozu italské vysokoteplotní linky na výrobu krátkých i dlouhých těstovin řízené počítačem. Kromě průmyslových investic se podařila i obnova tradičních značek Zátkovy těstoviny a Zátkova mouka.

V roce 2000 prodali potomci rodiny Zátků své akcie spolu s managementem novému akcionáři, společnosti Europasta B.V. Tato společnost následně pokračovala v akvizicích a vytváření velkého česko-slovenského těstárenského uskupení.

V roce 2023 došlo k odštěpení divize v Boršově nad Vltavou a ke vzniku nové společnosti Bratři Zátkové SE. Tato společnost se nadále věnuje výrobě válcovaných těstovin a především výrobě a prodeji mouky.

Kontaktujte nás

Europasta a.s.
Tři Dvory 97, Litovel
784 01 - Česká republika
IČ: 196 54 022

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 11532.

Chcete u nás pracovat? Prohlédněte si nabídku volných pozic nebo nám pošlete svůj životopis.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.